telefoon  06-46890137 of info@verkeersschoolsomer.nl

facebook-icon maps-icon

Algemene Voorwaarden Verkeersschool Somer

Beste leerling,
Voor je liggen de algemene voorwaarden, deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Verkeersschool Somer als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van Verkeersschool Somer. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Verkeersschool Somer en de leerling. De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1
1.1 De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘instructeur certificaat’;
1.2 Het rij(her)examen wordt door de rijschool gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
1.3 De leerling legt het rij(her)examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen, koffiepauze houden.
1.5 Met een rijles wordt bedoeld 45 minuten; een blok (2 lessen) duurt 90 minuten.
1.6 De rijschool heeft ten opzichte van jouw aansprakelijkheid een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.7 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken: